Política de privacitat

AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

 

1. INFORMACIÓ GENERAL 

En compliment del deure informació previst a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE), d’11 de juliol, a continuació es presenten les dades generals d’aquest lloc web: La titularitat de aquest lloc web, www.hst.barcelona, (d’ara endavant, lloc web) és la titularitat de: Héctor Seguer Terré, amb NIF: 44991838C, i el correu electrònic de contacte és info@hst.barcelona.


2. CONDICIONS GENERALS D’ÚS 

La finalitat dels termes: el lloc web 

La finalitat d’aquestes condicions generals d’ús (d’ara endavant, les condicions) és regular l’accés i l’ús del lloc web. 

A aquest efecte, un lloc web s’entendrà com: l’aparença externa de les interfícies de visualització, tant estàticament com dinàmicament, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements incorporats tant a les interfícies de vista a l’arbre de navegació (d’ara endavant, els continguts) com tots aquests serveis o recursos en hst. es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, una la presentació i configuració del lloc web i els continguts i serveis que puguin incorporar-s’hi. 

L’usuari reconeix i accepta que, en qualsevol moment,  hst.  podrà interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol dels elements que es trobin al lloc web o accedir-hi. 

L’accés al lloc web per part de l’usuari és gratuït i, per norma general, és gratuït sense que l’usuari hagi de tenir en compte per poder gaudir, excepte pel cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions proporcionada pel Prestador Accés que l’usuari hagi contractat. 

La utilització de qualsevol dels continguts o serveis del lloc web es pot fer a través de la subscripció prèvia o registre de l’usuari. 

L’usuari 

L’accés, navegació i ús del lloc web confereix la condició d’usuari, per al que s’accepta, ja que comença la navegació del lloc web, totes les condicions exposades en el mateix, així com les seves modificacions posteriors, sense perjudici de l’aplicació de les regulacions legals corresponents segons el cas. Donada la rellevància de l’anterior, s’aconsella a l’usuari que les llegeixi cada vegada que visiti el lloc web. 

El lloc web de  hst. ofereix una àmplia gamma dinformació, serveis i dades. L’usuari assumeix la responsabilitat de fer un ús correcte del lloc web. 

Aquesta responsabilitat s’estén a: 

 • L’ús de la informació, continguts i/o serveis i dades ofertes per hst.  sense ser contraris al que disposen aquestes condicions, a la llei, a la moral oa l’ordre públic, o que de qualsevol altra forma puguin causar perjudici als drets de tercers o al funcionament del lloc web. 
 • La veracitat i legalitat de la informació facilitada per l’usuari als formularis ampliats per  hst.  per accedir a determinats continguts o serveis oferts pel lloc web. 

En qualsevol cas, l’usuari notificarà immediatament al  hst.  qualsevol esdeveniment que permeti el mal ús de la informació registrada en aquests formularis, com ara, entre d’altres, el robatori, pèrdua o accés no autoritzat als identificadors i/o contrasenyes, a fi de procedir a cancel·lar-los immediatament. 

El mer accés a aquest lloc web no implica cap mena de relació comercial entre  hst. i l’usuari. Sempre d’acord amb la legislació vigent, aquest lloc web de hst.  està dirigit a totes les persones, independentment de la seva edat, que puguin accedir i navegar per les pàgines del lloc web. 

 

3. ACCÉS I NAVEGACIÓ EN EL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT 

No garantim la continuïtat, disponibilitat i utilitat del lloc web, ni dels continguts o serveis.  hst.  farà tot el possible per funcionar correctament per al lloc web, però no és responsable o garanteix que laccés a aquest lloc web no és ininterromput o lliure derrors.

Tampoc no es responsabilitza ni garanteix que els continguts o programari al que es pugui accedir a través d’aquest lloc web, estiguin lliures d’errors o provoquin danys en el sistema informàtic de l’usuari (programari i maquinari). En cap cas el hst.  serà responsable de cap pèrdua, dany o perjudici de qualsevol tipus que sorgeixi de laccés, navegació i ús del lloc web, inclosos, entre altres, els causats als sistemes informàtics o els causats per la introducció de virus. 

hst.  no es fa responsable de cap dany o dany que pugui causar-se als usuaris a causa de lús indegut daquest lloc web. En particular, les telecomunicacions no es responsabilitzen de cap manera de les caigudes, canvis, fallades o defectes que es puguin produir. 

4. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del que disposa la legislació vigent,  hst.  es compromet a adoptar les següents mesures tècniques i organitzatives, dacord amb el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

Lleis que incorporen aquesta política de privadesa 

Aquesta política de privacitat està d’acord amb la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal a Internet. En particular, compleix els estàndards següents: 

 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD). 
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia de Drets Digitals (LOPD-GDD). 
 • Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova l’E-Eclamentoon del desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD). 
 • Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE). 

Identitat del responsable del tractament de les dades personals 

El responsable del tractament de les dades personals recollides a hst.  és: Héctor Seguer Terré, amb NIF: 44991838C (d’ara endavant també responsable del tractament). Correu electrònic de contacte: info@ hst.barcelona 

Registre de dades personals 

En compliment del que disposen el RGPD i la LOPD-GDD, us informem que les dades personals recollides per hst.  a través dels formularis inclosos a les seves pàgines seran incorporats i tractats als nostres fitxers per tal de facilitar, accelerar i complir els compromisos establerts entre hst. i l’usuari o el manteniment de la part que s’estableix als formularis que l’emplenen, o per assistir-hi a una sol·licitud o consulta. 

Principis aplicables al tractament de dades personals 

El tractament de les dades personals de l’usuari estarà subjecte als principis següents establerts a l’article 5 del RGPD: 

 • Principi de legalitat, lleialtat i transparència: el consentiment de l’usuari serà requerit en tot moment, després d’una informació completament transparent de les finalitats per a les quals es recullen les dades personals. 
 • Principi de limitació de propòsit: les dades personals seran recollides amb finalitats específiques, explícites i legítimes. 
 • Principi de minimització de dades: Les dades personals recollides seran només les estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals siguin tractades. 
 • Principi de veracitat: les dades personals han de ser exactes i sempre actualitzades. 
 • Principi de limitació del període de retenció: les dades personals només es conservaran de manera que es permeti la identificació de l’usuari durant el temps necessari per a les finalitats del seu tractament. 
 • Principi d’integritat: les dades personals seran tractades de manera que garanteixin la seva seguretat i confidencialitat. 
 • Principi de Responsabilitat Proactiva: el responsable del tractament serà l’encarregat de vetllar pel compliment dels principis anteriors. 

Categories de dades personals 

Les categories de dades que es processen a hst.  només són dades d’identificació. En cap cas es seran tractades categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 del RGPD. 

Base legal per al tractament de dades personals 

La base legal per al tractament de dades personals és el consentiment.  hst.  es compromet a obtenir el consentiment exprés i verificable de lusuari per al tractament de les seves dades personals per a una finalitat específica.

L’usuari tindrà dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà el més fàcil retirar el consentiment possible. Com a norma general, la retirada del consentiment no determina l’ús del lloc web. 

De vegades, quan l’usuari disposi o pugui facilitar les seves dades a través dels formularis de consulta, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del lloc web, l’informarem si l’emplenament d’algun d’ells és necessari per al correcte desenvolupament de l’operació realitzada. 

Finalitats del tractament per al qual estan destinades les dades personals 

Les dades personals són recollides i gestionades per  hst.  per tal d’ajudar, agilitzar i complir fàcilment els compromisos establerts entre el lloc web i l’usuari o el manteniment de la relació establerta als formularis que s’emplenen o assisteixen a una sol·licitud o consulta. 

Així mateix, les dades podran ser utilitzades amb fins comercials de personalització, operacions i estadístiques, i activitats de l’objecte social de hst. ,  així com per a lextracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting o per adaptar els continguts oferts a lusuari, així com millorar la qualitat, el funcionament i la navegació del lloc web. 

En el moment de l’obtenció de les dades personals, s’informarà a l’usuari sobre les finalitats específiques del tractament per al qual s’utilitzaran les dades personals; és a dir, l’ús o usos que es lliuraran a la informació recollida. 

Períodes de retenció de dades personals 

Les dades personals només es conservaran durant el temps mínim necessari per a la finalitat del seu tractament i, en tot cas, només fins que l’usuari sol·liciti la seva supressió. 

Destinataris de dades personals 

Les dades personals de l’usuari no seran compartides amb tercers. 

En qualsevol cas, en el moment en què s’obtinguin les dades personals, si no per qualsevol motiu s’informarà a l’usuari dels destinataris o a les categories de destinataris de les dades personals. 

Dades personals dels menors d’edat 

En compliment del que disposen els articles 8 del RGPD i 13 de la RDLOPD, només podran concedir el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals com a forma legal de hst. . En el cas d’un menor de 14 anys, es requerirà el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i el tractament només es considerarà legal en la mesura que han estat autoritzats. 

Secret i seguretat de les dades personals 

hst. es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, en funció del nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades personals ia evitar la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·legal de les dades personals transmesos, emmagatzemats o processats, o de comunicació o accés no autoritzat a les dades esmentades. 

El lloc web disposa d’un certificat SSL (Secure Socket Layer) que garanteix que les dades personals es transmeten de forma segura i confidencial, sent la transmissió de dades entre el servidor i l’usuari, i en retroalimentació, totalment xifrades o xifrades. 

No obstant això, com hst. no pot garantir la inexpugnabilitat dInternet i labsència total de hackers o altres persones que es troben en un accés fraudulent a les dades personals, el responsable es compromet a notificar a lusuari sense demora indeguda quan es produeixi una violació de la seguretat de les dades personals que impliqui un alt risc per als drets i llibertats de l’article 4 del RGPD, violació de la seguretat de les dades personals significa qualsevol violació de la seguretat causada per la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de les dades personals transmeses, emmagatzemades o processats altrament, o comunicació o accés no autoritzat a aquestes dades. 

Les dades personals seran tractades com a accionista pel Responsable, que es compromet a informar i garantir a través d’una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats i qualsevol persona a la informació . 

Drets derivats del tractament de dades personals 

L’usuari té a  hst.  i, per tant, pot exercir contra el responsable els següents drets reconeguts al RGPD: 

 • Dret d’accés: És el dret de l’usuari a obtenir la confirmació de si hst.  està tractant les seves dades personals i, en cas afirmatiu, a obtenir informació sobre les dades personals específiques i el tractament que hst.  ha dut a terme o realitza, així com, entre d’altres, la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o proporcionades. 
 • Dret de rectificació: Dret de l’usuari a modificar les seves dades personals que siguin inexactes, tenint en compte les finalitats del tractament, incompletes. 
 • El dret a la supressió (“dret a l’oblit”) significa el dret de l’usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, per obtenir la supressió de les seves dades. 
 • Dret a la restricció del tractament: és el dret de l’usuari a limitar el tractament de les seves dades personals. Vostè té dret a obtenir la limitació del tractament quan es desafia la veracitat de les seves dades personals; El tractament és il·legal; El responsable del tractament ja no necessita les dades personals, sinó que l’usuari ho necessita per a reclamacions; I quan l’usuari es va oposar al tractament. 
 • Dret a la portabilitat de les dades: En el cas que el tractament es realitzi per mitjans automatitzats, l’usuari tindrà dret a rebre del responsable del tractament les seves dades personals en format estructurat, d’ús comú i mesurat, i de transmetre’ls a un altre responsable del tractament. Quan sigui tècnicament possible, el responsable del tractament transmetrà les dades directament a aquesta altra persona responsable del tractament. 
 • Dret d’oposició: és el dret de l’usuari a no realitzar el tractament de les vostres dades personals o impedir-ne el tractament per part de  hst. 
 • Dret a no estar subjecte a una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclòs el perfil: Dret de l’usuari a no estar subjecte a una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de dades personals, incloent perfils. 

D’aquesta manera, l’usuari pot exercir els drets mitjançant comunicació escrita adreçada al responsable de la referència RGPD-www. hst.barcelona », especificant: 

 • Nom, cognom d’usuari i identificador de còpia. 
 • En els casos en què s’admeti la representació, també serà necessari identificar-se pels mateixos canals que la persona que representa l’usuari, així com el document acreditatiu de la representació. 
 • Es pot substituir una fotocòpia del DNI per qualsevol altre mitjà vàlid en el dret a acreditar la identitat. 
 • Petició amb els motius concrets de la sol·licitud o informació a la qual desitja accedir. 
 • Adreça a efectes de notificació. 
 • Data i signatura del sol·licitant. 
 • Qualsevol document acreditatiu de la seva sol·licitud. 

Aquesta sol·licitud i qualsevol altre document adjunt es poden enviar al següent correu electrònic: info@ hst.barcelona 

Enllaços a llocs web de tercers 

El lloc web pot incloure hipervincles o enllaços que permeten l’accés a llocs web de tercers a  hst. ,  i per tant no són operats per  hst. 

Els propietaris d’aquests llocs web tindran les seves pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis arxius i de les seves pròpies pràctiques de privacitat. 

Queixes a l’autoritat de supervisió 

En el cas que l’usuari consideri que hi ha un problema o violació de la normativa en què es processen les seves dades personals, tindrà dret a una protecció judicial efectiva i a presentar una reclamació davant d’una autoritat de supervisió, en particular en l’estat amb què resideix habitualment, en el seu lloc de treball o en el lloc de presumpta infracció. 

En el cas d’Espanya, l’autoritat de supervisió és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es). 

Acceptació i modificació d’aquesta política de privacitat 

CCal que l’usuari hagi llegit i estigui d’acord amb les condicions de protecció de dades personals contingudes en aquesta política de privadesa, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el responsable del tractament pugui procedir-hi al formulari , durant els terminis i per als fins indicats. 

L’ús del lloc web implica l’acceptació de la política de privacitat de la mateixa. 

hst.  es reserva el dret de modificar la seva política de privadesa, a la seva discreció sencera, o motivada per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. 

Els canvis o les actualitzacions d’aquesta política de privadesa no se us notificaran explícitament. 

S’anima a l’usuari a revisar aquesta pàgina periòdicament per estar al dia dels últims canvis o actualitzacions. 

Aquesta política de privacitat es va actualitzar el 13 de setembre de 2020 per adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades 3/2018

5. POLÍTICA DE COOKIES 

L’accés a aquest lloc web pot implicar l’ús de cookies. 

Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari –en els diferents dispositius que pot utilitzar per navegar– de manera que el servidor recorda certa informació que després i només llegirà el servidor. Les cookies faciliten la navegació i no danyen el dispositiu de navegació. 

Les cookies són procediments automàtics per a la recopilació d’informació relacionada amb les preferències determinades per l’usuari durant la seva visita al lloc web amb la finalitat de reconèixer-lo com a usuari, i personalitzar la seva experiència i ús del lloc web, i també poden, per exemple, ajudar a identificar i resoldre errors. 

La informació recollida a través de les cookies pot incloure la data i l’hora de les visites al lloc web, les pàgines visitades, l’hora en què ha estat en el lloc web i els llocs visitats abans i després d’ella. 

No obstant això, cap cookie permet a l’usuari contactar amb el número de telèfon de l’usuari o qualsevol altre mitjà de contacte personal. Cap cookie pot extreure informació del disc dur de l’usuari o robar informació personal. L’única manera en què la informació privada de l’usuari forma part del fitxer de cookies és que l’usuari proporcioni personalment aquesta informació al servidor. Les cookies que permeten la identificació d’una persona es consideren dades personals. Per tant, la política de privacitat descrita anteriorment s’aplicarà a ells. En aquest sentit, el consentiment de l’usuari serà necessari per a l’ús delseu. Aquest consentiment es comunicarà a partir de l’acceptació de l’autenticació, ofert per una decisió afirmativa i positiva, prèvia al tractament inicial, desmuntable i documentat. 

Cookies pròpies 

Aquestes cookies s’envien a l’ordinador o dispositiu de l’usuari i són gestionades exclusivament per  hst.  per al millor funcionament del lloc web. 

La informació recollida s’utilitza per millorar la qualitat del lloc web i la seva experiència de contingut i usuari. 

Aquestes cookies permeten a l’usuari ser reconegut com a visitant recurrent del lloc web i adaptar els continguts per oferir continguts que puguin adaptar-se a les seves preferències. 

Cookies de tercers 

Són cookies utilitzades i gestionades per entitats externes que presten  hst.  els serveis sol·licitats per millorar el lloc web i lexperiència de lusuari en navegar per la pàgina web. 

Els principals objectius per als quals s’utilitzen les cookies de tercers són obtenir estadístiques d’accés i analitzar la informació de navegació, és a dir, com interactua amb l’usuari amb el lloc web. 

La informació obtinguda fa referència, per exemple, al nombre de pàgines visitades, a l’idioma, al lloc al qual accedeix l’adreça IP des d’on accedeix l’usuari, el nombre d’usuaris que accedeixen a la freqüència i el recidivisme de les visites, l’hora de visita, el navegador utilitzat, l’operador o tipus de dispositiu des del qual es fa aquesta informació s’utilitza per millorar el lloc web , i detectar noves necessitats per proporcionar als usuaris una qualitat òptima. 

En qualsevol cas, la informació es recull de forma anònima i els informes de tendències s’preparen des del lloc web sense identificar usuaris individuals. 

Desactivar, rebutjar i eliminar les cookies 

Podeu desactivar, rebutjar i suprimir les galetes, en la seva totalitat o en part, instal·lades al vostre dispositiu a través de la configuració del navegador (com ara Chrome, Firefox, Safari, Explorer). En aquest sentit, els procediments per rebutjar i suprimir les cookies poden diferir d’un navegador d’Internet a un altre. En conseqüència, l’usuari haurà de recórrer a les instruccions proporcionades pel navegador d’Internet utilitzat. 

Si rebutja l’ús de cookies, en la seva totalitat o parcialment, pot continuar o abandonar el lloc web, encara que pot haver limitat l’ús d’algunes de les funcionalitats del lloc web. 

Canvis en la política de cookies 

La política de cookies del lloc web pot ser canviada o actualitzada, per la qual cosa es recomana a l’usuari revisar aquesta política cada vegada que accedeixi al lloc web amb la finalitat d’estar degudament informat sobre com i per què utilitzem cookies. 

 

6. POLÍTICA D’ENLLAÇOS 

S’informa que el lloc web de hst.  posa o pot posar a disposició dels usuaris mitjans denllaç (per exemple, però no limitat a, enllaços, banners, botons i cercadors que permeten als usuaris accedir a llocs web propietat i/o gestionats per tercers). La finalitat d’instal·lar aquests enllaços, directoris i cercadors en el lloc web és proporcionar als usuaris una cerca i accés a la informació disponible a Internet, sense ser considerat un suggeriment, una invitació a fer una visita. 

Els productes i/o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats són oferts o comercialats per tercers o a través d’un tercer. 

Així mateix, no garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa de la legalitat o els llocs fora de la seva propietat als als que es pugui accedir a través dels enllaços. 

En cap cas és el contingut d’altres llocs web revisats o controlats, ni aprova, examina o és propietari dels productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material existent en aquests llocs enllaçats. 

hst.  no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin ocasionar-se per l’accés, ús, qualitat o legalitat dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per  hst.  i/o vinculat a aquest lloc web. 

Lusuari o tercer que realitzi un hiperenllaç a un lloc web fora dun lloc web del lloc web de  hst.  sabrà que: 

 • Queda prohibida la reproducció total o parcial de qualsevol dels continguts i/o serveis del lloc web sense l’autorització expressa de  hst. 
 • No es permeten declaracions falses, inexactes o incorrectes al lloc web de  hst. , ni sobre els continguts i/o serveis dels mateixos. 
 • A excepció de l’hiperenllaç, la pàgina web on s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà cap element d’aquest lloc web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, excepte autorització expressa de  hst.
 • L’establiment de l’hiperenllaç no implica l’existència de relacions entre  hst.  i el titular de la pàgina Web des de la qual es realitza, ni el coneixement i acceptació de  hst.  dels continguts, serveis i/o activitats oferts en aquest lloc web, i viceversa. 

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 

El propi hst. és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, així com dels elements continguts en aquest (inclosos, entre d’altres, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques comercials o logotips, combinacions de colors , estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programari necessari per a l’operació, accés i ús, etc.). 

Per tant, seran obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent aplicables tant a la legislació espanyola com a la UE en aquest àmbit, així com internacionals relacionats amb la matèria i signats per Espanya. 

Tots els drets reservats. 

De conformitat amb el que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queda expressament prohibida la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, la totalitat o part dels continguts d’aquest lloc web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de hst. 

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de  hst. 

Pots consultar els elements del lloc web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del teu ordinador o a qualsevol altre mitjà físic, sempre que sigui exclusivament per al teu ús personal. No obstant això, l’usuari no pot suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que s’hagi instal·lat al lloc web. 

En cas que l’usuari o tercer consideri que algun dels continguts del lloc web constitueix una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de notificar immediatament a hst.  a través de les dades de contacte de la secció Informació general de les condicions generals dús daquest avís legal. 


8. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ 

hst. es reserva el dret de presentar accions civils o penals que considerin oportunes pel mal ús del lloc web i els seus continguts, o per incompliment de condicions. 

La relació entre l’usuari i  hst.  es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. 

En cas que sorgeixi alguna controvèrsia respecte a la interpretació i/o aplicació d’aquests termes, les parts presentaran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària per presentar els jutges i tribunals pertinents.

Última modificació: 6 de març de 2022